نمایشگاه مجازی: آثار تجربه نوشتاری عکس

آثار هنرجویان شرکت کننده در دومین دوره کلاسهای تجربه نوشتاری عکس که در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شده بود هم اکنون به صورت مجازی قابل مشاهده علاقه مندان میباشد.

به اشتراک بگذارید...