ورکشاپ آقای مرتضی کنعانی در ۲ شهر ترکیه

طی دعوتی که از سوی انجمن های عکاسی استانبول و ساکاریا از جناب آقای مرتضی کنعانی، مدرس دوره های تجربه نوشتاری عکس در انجمن هنر عکاسی استان، داشتند، ورکشاپ های ایشان در شهرهای استانبول و ساکاریا با ارائه ۴ مجموعه عکس و گفت و گوی در باب عکاسی در تاریخ ۲۴ می ۲۰۱۷ برگزار شد.

در پایان نیز لوح تقدیری توسط برگزار کنندگان تقدیم ایشان گردید.

به اشتراک بگذارید...