درباره انجمن

انجمن هنر عکاسی استان آذربایجان شرقی در تاریخ ۸۱/۰۳/۰۱ تحت شماره ۳۴۵ در سازمان ثبت اسناد کشور به ثبت رسیده است. هدف انجمن رشد و تعالی استعدادها و خلاقیتهای فنی و هنری در زمینه عکاسی و اشاعه این هنر در استان میباشد.

ماده ۱ - فعالیت ها:

  1. هدایت جریان عکاسی در راستای فرهنگ اسلامی ایرانی.
  2. نظارت بر ادامه فعالیت رشته عکاسی در چهارچوب اهداف انجمن در سطح استان و اعلام نظر در قبال درخواست های واصله به انجمن از طرف مراجع ذیصلاح دولتی.
  3. برگزاری نمایشگاه ها و مسابقات عکاسی در داخل و خارج از کشور با هدف معرفی توان استان.
  4. کمک به پرورش استعداد ها و مهارتهای هنری و فنی عکاسی مبتدیان.
  5. برپایی کلاسهای آموزش عکاسی و گسترش آن با توانمندی های لازم بر اساس موازین و مقررات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی.
  6. انتشار کتاب و نشریه در زمینه عکاسی بر اساس قوانین مربوطه.
  7. ایجاد آرشیو عکس و موزه عکس و عکاسی و جمع آوری آثار و ابزار مربوط به این هنر.
  8. خرید و تهیه مواد و وسایل مورد مصرف در عکاسی برای استفاده اعضاء.

ماده ۲:

انجمن عکاسی استان از نظر حقوقی موسسه ای غیر دولتی، غیر انتفاعی است که اداره آن بدست منتخبین اعضای انجمن و با نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.